GDPR uvod u pola cijene

Burirajte kontakte za otprilike 1 € 25. svibnja 2018. – dan kada Europska uredba o zaštiti podataka postane primjenjiva u svim državama članicama radi usklađivanja zakona o privatnosti podataka diljem Europe.